Fairplay voor kinderen

 

Sportiviteit en Respect:

 

Het bestuur van basketbalvereniging Racing Beverwijk heeft veel aandacht voor sportief basketballen. Het bestuur merkt dat respectvol en sportief gedrag (fairplay) steeds meer verdwijnt. Het bestuur vindt fairplay erg belangrijk en heeft samen met de basketbalbond en andere verenigingen nagedacht over regels voor sportief basketballen. Het bestuur vindt deze regels erg belangrijk en de leden van Racing zullen zich aan deze regels moeten houden. Als spelers zich misdragen, zal het bestuur ingrijpen.

De regels gaan niet alleen over het spelen van een wedstrijd, maar ook over hoe wij binnen de vereniging met elkaar omgaan. Het gaat om de manier waarop:

 • je je gedraagt tijdens en na de training/wedstrijd.
 • je ouders zich gedragen.
 • de tegenstanders worden ontvangen.
 • de toeschouwers aanmoedigen.
 • je je taken binnen de vereniging doet, zoals het schrijven bij andere wedstrijden.

Hoe jij je gedraagt heeft effect op anderen. Negatief gedrag roept negatief gedrag op, maar ook andersom! Houd hier rekening mee.

Stel jezelf eens de volgende vragen en kijk of je iets aan je eigen houding ten opzichte van fairplay kunt verbeteren.

 • Reageer ik zelf wel eens onsportief of zonder respect naar een tegenstander, scheidsrechter of een ander lid van de vereniging?
 • Zou ik dit ook op een andere manier kunnen aanpakken?
 • Heb ik er begrip voor dat niet alles binnen de vereniging gaat zoals ik dat wil?
 • Komt iedereen voldoende aan bod tijdens wedstrijden en trainingen?
 • Kom ik opdagen als ik sta opgesteld om te schrijven of te fluiten?

 

Algemene gedragscodes:

 

 1. Respecteer je sport en wie er mee bezig zijn.
 2. Behandel alle spelers gelijkwaardig.
 3. Gebruik geen (fysiek, mentaal- en verbaal) geweld bij sport.
 4. Gedraag je sportief in en buiten het veld.
 5. Laat kleedkamer, spelersbank en kantine schoon achter.
 6. Samen staan voor sportiviteit.
 7. Geef je eigen mening op een respectvolle manier.

 

Jeugdige sporters

 1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 2. Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
 3. Speel niet onder een valse naam.
 4. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en juryleden. Als zij niet voor hun taak geschikt blijken te zijn, bespreek dat dan later met bijvoorbeeld je coach of trainer, zij zullen proberen je te helpen.
 5. Gebruik geen agressieve taal tegen scheidsrechters en juryleden en maak ook geen vervelende gebaren naar de scheidsrechters en juryleden.
 6. Begin de wedstrijd met een line-up en wens de tegenstanders succes.
 7. Feliciteer de tegenstanders met de overwinning als je zelf de verliezer bent.
 8. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 9. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders. Probeer te leren van je eigen fouten en van die van een ander.
 10. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen (de vrijwilligers van de vereniging). Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

Ouders en verzorgers van de jongere jeugd

 1. Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan de sport. De kinderen doen dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters miniprofsporters.
 2. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een goede spelleider zal aanpassen aan de mogelijkheden van de deelnemers.
 3. Grijp snel in bij onsportief gedrag van uw kind. Leg uit waarom het onsportief is en hoe het beter had gekund.
 4. Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
 5. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
 6. Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.
 7. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.
 8. Leer het kind zich in te zetten voor het team/de vereniging. De vereniging steekt veel tijd in de jonge leden. De vereniging moet op de leden kunnen rekenen. Je kunt je team/ vereniging niet laten zitten door, zonder goede reden, niet op te komen dagen bij trainingen, wedstrijden of taken als het schrijven van een wedstrijd.
 9. Geef het goede voorbeeld. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en andere leden van de vereniging.
 10. Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers/coaches en andere vrijwilligers die hun tijd en kennis beschikbaar stellen om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
 11. Stelt u beschikbaar om eens te rijden bij een uitwedstrijd.

 

Trainers/coaches

 1. Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
 2. Deel daar waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke gesteldheid.
 3. Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben ook  speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.
 4. Besteed tijdens de trainingen en voor de wedstrijden aandacht aan het belang van sportief gedrag.
 5. Schreeuw niet en maak spelers nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
 6. Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander.
 7. Wissel een speler die zich onsportief gedraagt en leg uit waarom je dit doet. Spreek de speler tijdens of na de wedstrijd aan op zijn/haar gedrag.
 8. Geef het goede voorbeeld. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en andere leden van de vereniging.
 9. Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training.
 10. Maak duidelijke teamafspraken.

Het bestuur van Racing Beverwijk hoopt dat bovenstaande (normaal gesproken ongeschreven) regels door iedereen nageleefd zullen worden zodat we met z’n allen kunnen genieten van onze sport!