Fairplay

Geacht nieuw lid, ouder/verzorger,

Allereerst willen wij u (uw kind) welkom heten bij basketbalvereniging Racing Beverwijk. Een belangrijke doelstelling van Racing Beverwijk is een gezellige en sportieve vereniging te zijn waar plezier in het spel voorop staat.
Die doelstelling halen we alleen, als iedereen daaraan meewerkt, van jong tot oud.
Dat de oudere leden, ouders en coaches daarbij een voorbeeldfunctie hebben is ons inziens vanzelfsprekend. Plezier in de basketbal sport staat voorop. Op een sportieve manier presteren in de competitie hoort daarbij.

De term fair play is niet zomaar een kreet. Het bestuur van Racing Beverwijk heeft fair play hoog op de agenda staan. Fair play houdt in dat je met wederzijds respect, een sport of spel speelt. Daarom zijn er gedragcodes opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden. Een paar van deze gedragsregels voor spelers, begeleiders maar ook voor supporters staan hieronder.

Wat hoort:

 1. sportief gedrag
 2. respect voor elkaar, de scheidsrechters en de tegenstander
 3. beslissingen van de scheidsrechter accepteren
 4. line-up voorafgaande aan en na de wedstrijd
 5. coaches nemen hun verantwoordelijkheid m.b.t. het gedrag van hun spelers t.o.v. tegenstanders, publiek en scheidsrechters
 6. supporters moedigen (hun kind) aan en schelden geen spelers of scheidsrechters uit
 7. ook na de wedstrijd correct gedrag
 8. het opruimen van je eigen gebruikte flesjes, snoeppapiertjes e.d. na de wedstrijd

Wat hoort niet:

 1. schelden of provocerend gedrag naar tegenstander, scheidsrechters en teamgenoten. Dit geldt voor zowel de spelers als de coaches en supporters/ouders
 2. discriminerende opmerkingen
 3. bedreigen van tegenstander, scheidsrechter enz..
 4. fysiek geweld, grove overtredingen
 5. obscene gebaren

Bij overtreden van de gedragsregel kan ingegrepen worden door de aanvoerder, coach of scheidsrechter. Bij ernstige gevallen kunnen er een boete en/of schorsing opgelegd worden door de Bond. De vereniging zelf kan ook zijn eigen sanctie nemen.

We hopen dat u als speler of ouder/verzorger zich kunt herkennen in het bovenstaande en hopen dat u (of uw kind) met veel plezier zult (zal) basketballen bij onze vereniging!

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over fairplay, dan kunt u deze stellen bij het bestuur van Racing Beverwijk ten name van de secretaris Carina Ruiter, e-mail adres carina169ruiter@live.nl

Het bestuur.