Spelerskaarten

Spelerskaarten

Met als doel om te voorkomen dat er leden van onze vereniging met verlopen spelerskaarten spelen (met alle gevolgen van dien zoals boetes) dienen alle leden van Racing Beverwijk hun spelerskaart te controleren op geldigheid.

Met nadruk wil ik hier nog vermelden dat de verantwoordelijkheid voor het kunnen tonen van een geldige spelerskaart bij wedstrijden berust bij de speler zelf en niet bij de trainer/coach. Ook als de trainer/coach de spelerspassen beheert, ligt de verantwoordelijkheid primair bij de spelers zelf.

Leden die naast het spelen in hun eigen team ook bankspeler zijn bij een hoger team dienen er ook zelf voor te zorgen dat ze voor wedstrijden van beide teams een geldige spelerskaart kunnen tonen.

Leden die constateren dat hun spelerskaart is verlopen of dit jaar nog zal verlopen wil ik daarom bij deze verzoeken om een pasfoto, voorzien van naam en geboortedatum, op te sturen naar de ledenadministratie zodat er een nieuwe pas kan worden gemaakt.
Het aanvragen van een nieuwe pas kost € 7,50 en zal worden doorbelast aan de aanvrager.
Voor de volledigheid hier nog even het adres:

Ledenadministratie Racing Beverwijk
t.a.v. Peter Schram
Duinvlietstraat 29
1951 XB Velsen-Noord

Tevens wil ik er op wijzen dat bij het niet het kunnen overleggen van een geldige spelerspas bij het deelnemen aan wedstrijden of bij het invullen van een onjuist lidnummer door de basketbalbond een boete zal worden opgelegd van € 7,50. De opgelegde boetes zullen door de vereniging worden verhaald op de leden die deze boete hebben veroorzaakt. Dit geldt zowel voor de boetes voor het niet kunnen tonen van een geldige spelerskaart als de boetes voor het invullen van een onjuist lidnummer op het wedstrijdsheet.

Kort gezegd komt het neer op het volgende:
Neem je eigen verantwoordelijkheid, zorg dat je in het bezit bent van een geldige spelerskaart en check dat je lidnummer correct op het wedstrijdsheet wordt ingevuld.

Namens het bestuur,

Léon Brakenhoff (penningmeester)