Taken van het bestuur

Taken bestuur Racing Beverwijk

 

Functie Taak / Commissie Wie hoofd verantwoording Wie is commissielid
Voorzitter Algehele co√∂rdinatie Allard Poll  
  Beleid en Visie Allard Poll  
Secretaris PR Edward Oortwijn  
  Beleid informatie uitwisseling Edward Oortwijn  
  Ledenadministratie Edward Oortwijn Peter Schram
  Wedstrijdsecretariaat Edward Oortwijn Tom van Zon
  Website Edward Oortwijn Luigi Sintiago / Dave Stanco
Penningmeester Financieel beheer Leon Brakenhoff  
  Financieel beleid Leon Brakenhoff  
  Sponsoring (intern / extern) Leon Brakenhoff  
  Kascontrole Leon Brakenhoff  
  Zaalhuur Leon Brakenhoff Tom van Zon
Technische commissie Scheidsrechter- / schrijverssecretariaat Tom van Zon  
  Materiaal beheer Tom van Zon  
  Jeugd TC Eddy Idrizovic