Taken van het bestuur

Functie Taak Wie hoofd verantwoording Wie is commissielid
Voorzitter Algehele coördinatie Allard Poll
Beleid en visie Allard Pol
Secretaris PR Edward Oortwijn
Beleid informatie uitwisseling Edward Oortwijn
Ledenadministratie Edward Oortwijn Dave Stanco
Wedstrijdsecretariaat Edward Oortwijn Tom van Zon
Website Edward Oortwijn Luigi Sintiago
Dave Stanco
Penningmeester Financieel beheer Leon Brakenhoff
Financieel beleid Leon Brakenhoff
Sponsoring (intern / extern) Leon Brakenhoff
Kascontrole Leon Brakenhoff
Zaalhuur Leon Brakenhoff Tom van Zon
Technische commissie Scheidsrechter- / schrijverssecretariaat Tom van Zon
Materiaal beheer Tom van Zon
Jeugd TC Eddy Idrizovic