Contributie

De contributie voor het seizoen 2018/2019 is als volgt:

Trainend U12 €80
Trainend €110
U12 €150
U14/U16/MU16 €230
U20 €245
U22 €335
H3 €220
H2 €280
H1 €360

Opmerkingen

1. De contributie wordt in 4 termijnen middels automatische incasso bij de leden geïncasseerd: op 1 augustus, 1 november, 1 januari en 1 maart.

2. De verschuldigde contributie wordt grotendeels bepaald door kosten van bondscontributie en inhuur van zaalruimte, het bestuur van de vereniging heeft daarom het recht om de contributie aan te passen aan de stijging van deze kosten voor de vereniging.