Contributie

De contributie voor het seizoen 2017/2018 is als volgt:

Trainende leden
Trainend lid U12 € 75
Trainend lid€ 110
Spelende leden
Jeugdlid U12€ 130
U14-U18€ 225
MU18€ 165
U20€ 265
U22€ 320
H3€ 210
H2€ 265
H1€ 320


Opmerkingen

1. De contributie wordt  in 4 termijnen middels automatische incasso bij de leden geïncasseerd en  wel op 1 augustus, 1 november, 1 januari en 1 maart

2. De verschuldigde contributie wordt grotendeels bepaald door kosten van bondscontributie en inhuur van zaalruimte, het bestuur van de  vereniging heeft daarom het recht de om de contributie aan te passen aan de stijging van deze kosten voor de vereniging.