• Sponsoren

 • Corona reglement

  Nieuw info per 6-10

  Leeftijdsaanduiding jeugd verruimd t.a.v. rijders uitwedstrijden
  Voor ouders van jeugdleden die rijden naar een uitwedstrijd geldt dat ze als teambegeleiding beschouwd worden en niet als toeschouwers. Hier stond t/m 17 jaar, maar dit is nu gewijzigd naar ‘jeugd’. Bij de Nederlandse Basketball Bond betekent dit t/m de U22-leeftijdsgroep. We willen de verenigingen nogmaals benadrukken om het aantal rijdende ouders tot het minimaal noodzakelijke aantal te beperken! Dit houdt in dat een vereniging met maximaal 4 rijdende ouders zou moeten kunnen volstaan om af te reizen!

   

  Mondkapjes vanaf 13 jaar

  Er geldt van overheidswege een dringend advies voor iedereen vanaf 13 jaar om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. Tijdens het sporten hoeft er geen mondkapje op, maar in de hal, kleedkamers en andere ruimtes geldt het advies wel.

  _______________

  Nieuwe informatie na de persconferentie van 29 september:

  Geen publiek bij wedstrijden en kantines dicht komende drie weken

  De komende weken zal er in elk geval geen publiek aanwezig mogen zijn bij de wedstrijden en sportkantines blijven deze periode gesloten. De sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Er mag dus gesport worden, maar zonder publiek. Voor ouders van kinderen t/m 17 jaar die rijden naar een uitwedstrijd geldt dat ze als teambegeleiding beschouwd worden en niet als toeschouwers. Beperk dit aantal rijdende ouders wel tot het minimaal noodzakelijke aantal. Zij zullen dus in de hal aanwezig mogen zijn. Dit geldt niet voor ouders van kinderen van de thuisverenigingen.

  _________________

  Aangezien het coronavirus nog niet weg is, hebben wij aan de hand van richtlijnen van de NBB een protocol opgesteld. Lees deze goed door en houd je aan het protocol.

  Basisregels:

  • Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen
  • Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen
  • Was vaak je handen
  • Schud geen handen 

  Uitzonderingen op de 1,5 meter:

  • Personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling
  • De afstand tot kinderen t/m 12 jaar: onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen
  • Personen t/m 17 jaar alleen onderling
 • Tijdens trainingen en wedstrijden:

  Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.

  •  Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantine. 
  • Buiten het veld (ook in het spelersbankgebied) dient door iedereen te allen tijde de 1,5 meter afstand tot anderen te worden gewaarborgd. 
  • Voor de wedstrijd, in de periode tussen de kwarten, in de rust van de wedstrijd, tijdens time-outs en na de wedstrijd dient 1,5 meter stand van anderen te worden gehouden. 
  • Onnodig contact tussen spelers dient te worden voorkomen. Daarom is het vieren van een score/de winst alleen toegestaan op 1,5 meter afstand. 
  • Bij het wisselen dienen de uitgaande speler(s) en de inkomende speler(s) 1,5 meter afstand van elkaar te houden. •

  Bij aankomst op het veld desinfecteren spelers, scheidsrechters en tafel-officials hun handen.

  • Racing Beverwijk zorgt ervoor dat al het te gebruiken materiaal vooraf is gedesinfecteerd.
  • De line-up kan doorgaan, maar hierbij worden geen handen geschud. Probeer handen te schudden te vervangen door bijvoorbeeld mondeling een fijne wedstrijd te wensen. Tijdens de line-up wordt 1,5 meter afstand van anderen gehouden.
  • Gedurende de wedstrijd is het niet toegestaan om geforceerd de stem te gebruiken. Dit houdt onder andere in dat coaches/spelers/toeschouwers/ officials niet mogen schreeuwen en er geen yell mag worden gedaan voor, tijdens of na de wedstrijd.

  Regels voor sporters in sporthal De Walvis

  • Racing Beverwijk wijst de teams en scheidsrechters een kleedruimte toe. De uitspelende teams krijgen een eigen kleedkamer.
  • Het advies voor zowel sporters als scheidsrechters is om zoveel mogelijk omgekleed af te reizen naar de sportlocatie.
  • De spelers van Racing Beverwijk dienen in sportkleding naar de sporthal te komen.
  • De jeugdspelers tot 18 jaar van Racing Beverwijk douchen thuis. De senioren van Racing Beverwijk kunnen waar nodig douchen. 
  • Blijf niet onnodig lang in de sporthal hangen. Sporters gaan direct na de wedstrijd naar de kleedruimte die hen is/wordt toegewezen. Als hier geen gebruik van wordt gemaakt, keer huiswaarts wanneer dit mogelijk is. 
  • Sporters die klaar zijn met de wedstrijd worden beschouwd als toeschouwer. Hier dient rekening mee te worden gehouden in het aantal toegestane toeschouwers binnen de accommodatie.
 • Bezoek Sporthal De Walvis

  • Vanaf 13 jaar moet je in de auto een mondkapje op als je niet met je eigen huishouden meerijdt. Ga of met eigen vervoer of draag een mondkapje als je met iemand meerijdt.
  • Bij aankomst op de accommodatie desinfecteert iedereen zijn/haar handen.
  • Alle toeschouwers houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Het publiek gaat via de trap rechts aanhoudend door de kantine naar de tribune. Volg de looplijnen, ook op de weg terug.
  • Zitplaatsen worden toegewezen op de tribune en hiervan dient gebruik te worden gemaakt.
  • Op de tribune staan groene stippen op de stoelen waar toeschouwers mogen zitten. Huishoudens mogen bij elkaar zitten.
  • Aan de zijkant van de velden boven staan vakken waar men kan staan.
  • In de kantine dient men te zitten.
  • Geforceerd stemgebruik langs de velden, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
  • Er mogen maximaal 100 bezoekers naar binnen. Bij wedstrijden waar veel toeschouwers worden verwacht, mogen we niet meer dan 100 mensen toelaten.
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide